Goedemiddag!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Reede

De behandeling

Eerste afspraak

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar de praktijk. U kan plaats nemen in de wachtkamer op de 1e verdieping en de betreffende logopedist zal u daar ophalen.
Het is prettig als u de volgende papieren bij de hand heeft:

  • Verwijsbrief van huisarts of specialist
  • Verzekeringsgegevens
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken op logopedisch gebied
  • Screeningslijst van de leerkracht (op scholen en peuterspeelzalen bekend)
  • Identiteitsdocument

De eerste afspraak staat vooral in het teken van kennismaken en het bespreken van de hulpvraag. Er zal gevraagd worden naar de (medische) voorgeschiedenis en in het geval van kinderen naar de algehele ontwikkeling.

Indien nodig / mogelijk wordt er al een begin gemaakt met het logopedisch onderzoek.

Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag zal het logopedisch onderzoek 1 of meerdere sessies in beslag nemen.
De resultaten van het onderzoek worden besproken en er volgt een advies. Indien nodig zal er een afspraak gemaakt worden voor logopedische behandelingen.
De onderzoeksresultaten en conclusies worden schriftelijk vastgelegd en (met toestemming) verstuurd naar de verwijzer en andere betrokkenen (scholen, specialisten enz...).
Daarnaast is er ook met enige regelmaat (telefonisch) overleg met derden.

Behandeling

De behandeling vindt in principe 1 keer in de week plaats en duurt een half uur.
Wij streven ernaar om wekelijks op dezelfde dag en tijd een afspraak te maken. Uitzonderingen zijn echter mogelijk.
Het aantal sessies dat nodig is om het logopedische doel te bereiken is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag.
De oefeningen die gedaan zijn tijdens de behandeling worden veelal meegegeven in een oefenmap, zodat er thuis ook geoefend kan worden
Ouders mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn, mits dit geen negatieve invloed heeft op het leerproces.

Afronding

Indien het logopedische doel bereikt is worden de behandelingen gestopt. Na 3 tot 6 maanden vindt er een controle plaats.

Aan-huis-behandeling

In enkele uitzonderlijke gevallen geven wij ook behandelingen aan huis van de client.
Bijvoorbeeld bij mensen die bedlegerig zijn of bij (pasgeboren) baby’s.
Een schriftelijke toestemming van een arts is noodzakelijk. Soms is ook de toestemming van de zorgverzekeraar nodig.

Verhindering

Indien u de gemaakte afspraak niet na kan komen, moet u dat uiterlijk 24 uur vantevoren kenbaar maken.

Logopediepraktijk Reede
Medisch Centrum Nijverdal
Nijkerkendijk 38-18
7442 LS Nijverdal

0548 - 61 62 02

info@logopediepraktijkreede.nl