Goedemiddag!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Reede

Klachten

Wat te doen bij een klacht?

Uiteraard doen wij er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.


Wat kunt u doen als u ontevreden bent?

De eerste stap: een gesprek aangaan met uw logopedist. Het is goed mogelijk dat zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.


Wat als u toch een klacht wilt indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klachtofgeschil. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u andere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.


Logopediepraktijk Reede
Medisch Centrum Nijverdal
Nijkerkendijk 38-18
7442 LS Nijverdal

0548 - 61 62 02

info@logopediepraktijkreede.nl